Αναχωρ.14 μελους Αποστ ΑΟΦ Σλοβενία
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Δ' ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ
ΤΡΕΞΙΜΟ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Δ' ΟΜΑΔΑ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Δ'ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ' ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α'+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΔΥΝΑΜΗ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Δ΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α'+Β' ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Δ΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Δ΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΔΥΝΑΜΗ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Δ΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Δ΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ+Δ΄ ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΔΥΝΑΜΗ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ+Δ΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
Τεστ ΕΟΧΑ επιλεκτων αθλτ Λαρισα
ΔΥΝΑΜΗ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ+Δ΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Α+Β΄ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-Γ+Δ΄ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ-Α+Β ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΔΥΝΑΜΗ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Α+Β ΟΜΑΔΑ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ Γ+Δ ΟΜΑΔΑ
ΤΡΕΞΙΜΟ Α+Β ΟΜΑΔΑ